Profil

Skorstensfejer Tommy Christensen Viborg distrikt Vest er en skorstensfejer virksomhed med flere spændende arbejdsopgaver og mere end 40 års erfaring.

Vores primære opgave er at dække Viborg distrikt Vest behov for udførelse af lovpligtigt arbejde  indenfor skorstensfejning og brandpræventivt syn.

Skorstensfejermester Tommy Christensen har udført det lovpligtige skorstensfejerarbejde i Viborg kommune siden 1.10.2001.

Vi prioriterer meget højt efteruddannelse så vi hele tiden er opdateret i forbindelse med nyt lovstof, og nyheder.

Ligeledes prioriterer vi rådgivningen omkring miljø og forurening meget højt. Det vil sige rådgivning og vejledning i fyringsteknik, så hver borger forurener mindst muligt og får den bedste fyrings økonomi..

 

 

I Danmark er det vedtaget ved lov, at hvis man har skorstene med ildsteder tilsluttet, skal disse efterses og renses af uddannede skorstensfejere, bla. så skorstensbrand og forgiftningsfare mm. undgås.

Pligten er lagt ud på kommunerne, der så skal sørge for at lave en skriftlig aftale med en lokal skorstensfejermester, denne skal have fagets mesterskole og have selvstændig virksomhed samt de fornødne antal folk ansat til at løse opgaven.

 

Skorstensfejermesteren har så ansvaret for at alle borgere i hans distrikt får serviceret deres skorstene/ildsteder. Nogle kommuner er så store, at der er flere skorstensfejermestre om at løse opgaven.

Viborg Skorstensfejerdistrikt Vest dækningsområde ses herunder.

 

Viborg centrum, Almind, Birgittelyst, Hald Ege,  Løgstrup, Sparkær, Stoholm, Mønsted, Vridsted, Sjørup, Grønhøj, Karup, Kølvrå, Frederiks, Skelhøje.

Struktur