Skorstensfejning
Vi udfører skorstensfejning i Viborg Vest, Løgstrup, Stoholm, Sparkær, Mønsted, Sjørup, Vridsted, Grønhøj, Skelhøje, Frederiks, Karup og Kølvrå.

For at få en sikker og korrekt opvarmning af huset, er det vigtigt at røgvejene ikke er tilstoppede eller tilsodede. Er skorsten, røgrør og ildsted ikke vedligeholdt, stiger risikoen for brand, forgiftning og eksplosion.

Husk at sikre adgangsvejen for din skorstensfejer, så han kan lave sit arbejde ordentligt.

Lovpligtigt skorstensrensning

Med et brandpræventivt tilsyn, sørger vi for, at din skorsten er renset, som reglerne foreskriver, hvorved risikoen for brand minimeres.

 

Det er lovpligtigt at få renset skorstenen mindst en gang årligt. Skorstensfejeren skal rense skorsten, røgrør og røgkanaler, samt udføre et årligt brandpræventivt tilsyn. Skorstensfejergebyret opkræves over ejendomsskattebilletten. Når du som husejer modtager din ejendomsskattebillet, vil gebyret for det lovpligtige skorstensfejerarbejde altså være medregnet.

Det ekstra arbejde, som du ønsker udført, afregnes direkte med skorstensfejermesteren.

Du finder regler og prislisten for det lovpligtige skorstensfejning i Viborg Kommune her.

Inden du får besøg af din skorstensfejere

 • Du bedes venligst tilse at adgang til skorsten, ildsted, renselåger m.v. er fri.
 • Aftal Evt. en tid med skorstensfejeren. Måske få en nabo til at åbne
  eller Du kan lægge en nøgle hvis ingen er hjemme.
 • Skorstensfejermesteren kan træffes mellem 7.00 – 15.00 Mandag – Fredag.
 • Du kan ringe direkte til den skorstensfejer der har været hos dig,
  og aftale ny tid.
  Dette fremgår af den røde besøgsseddel skorstensfejeren har lagt hos dig.
 • Der må ikke være fyret op i pejs eller brændeovn, de skal være kolde før rensning.
 • Har du pejs, skal spjældet være lukket under fejningen for at undgå tilstøvning.
 • Har Du brændeovn, skal alle luftindtag og låger være lukket under fejningen for at undgå tilstøvning.
 • Sørg for at tætningsbånd omkring røgrør og låger altid er tætte.
 • Afdækning omkring de steder skorstensfejeren skal servicer, tilrådes.
 • Hvis skorstenen er indrettet til at rense fra taget, skal der være en sikker adgangsvej til skorstenens top.
 • Hvis skorstenen er indrettet til at rense fra loftet, skal der være gangbro og lys, samt stige til loft.
 • Vedlighold jævnligt renseklapper/bundpropper/renselemme ved at løsne disse en gang imellem, så de ikke rustner fast.
 • Har du planer om at male din renselem, er det en god ide at tage den af inden denne males og den skal være tør inden du sætter den på igen.
 • Hårdt vejr, sne og regn kan hindre os i at nå dem den adviserede dag.
 • Afgang og tilgang af ildsteder og skorstene skal anmeldes til den lokale Skorstensfejermester.
 • Husk også at give besked til skorstensfejermesteren, hvis du har byttet din
  “gamle” brændeovn / fyringsanlæg  ud med en ny.