Ventilationssystemer
Et velfungerende ventilationsanlæg sørger for et optimal indeklima, hvor luften bliver skiftet jævnligt. Et ventilationsanlæg skal være justeret korrekt for at undgå unødvendig energiforbrug, det vil også forlænge levetiden på ventilationsanlægget.  Er det justeret forkert giver det desuden træk og mindre komfort.
Misligeholdte ventilation kan medføre:

 • Skimmelsvamp
 • Bygninger med fugt, råd og svamp
 • Dårligt indeklima
 • Træthed og hovedpine
 • Højt CO2-niveau i luften
 • Brandfare i fedtede udsugningskanaler fra køkkener
 • Allergier fra mikroorganismer, støvmider og bakterier
 • Unødig slitage på ventilatorer
 • Øget energi forbrug

 

Ventilation er en vigtig del af kampen mod fugt, skimmelsvamp og husstøvmider. Derfor er det vigtigt, at ventilationssystemet er rent og virker optimalt, så din ejendom kan “trække vejret”.

Rensning af ventilationsanlæg:

Rensning foregår med mekanisk værktøj og kamera.

Uddannelse
Vores medarbejdere er faguddannede skorstensfejere, hvor en del af uddannelsen er indenfor ventilation med rensning, udskiftning af filtre og justering af

 • Genvindingsanlæg og indregulering
 • Aftrækskanaler fra boligblokke
 • Udsugningskanaler fra køkkener
 • Aftræk fra tørretumblere

Vi vil gøre alt for ikke at svine i forbindelse med rensning af ventilationsanlægget, og når vi forlader din ejendom, kan du ikke se, vi har været der, men blot fornemme, at indeklimaet er blevet forbedret.

Et sundt indeklima:
Med et sundt indeklima minimerer du risikoen for at udvikle allergier og astma, du får et bedre arbejdsklima, giver mere effektivitet hos dig og dine medarbejdere, færre sygedage.

På skoler og institutioner, vil et korrekt indeklima sikre børnenes koncentration og forbedrer indlæring og give mindre sygefravær hos elever og lærere.

Før rensning
Efter rensning